Իդիոֆոններ

Իդիոֆոն (հունարենից Ἴδιος - իր + հուն. Φωνή - ձայն), կամ կեղտոտ գործիք - երաժշտական ​​գործիք, ձայնի աղբյուր, որի դեպքում գործիքի մարմնից կամ դրա մի մասից չի պահանջվում նախնական լարվածություն կամ սեղմում հնչեցնել։ (ձգված պարան կամ լարային կամ ձգված լարային թաղանթներ): Սա երաժշտական ​​գործիքների ամենահին տեսակն է։ Իդիոֆոններն առկա են աշխարհի բոլոր մշակույթներում: Դրանք հիմնականում պատրաստված են փայտից, մետաղից, կերամիկայից կամ ապակուց։ Իդիոֆոնները նվագախմբի անբաժանելի մասն են։ Այսպիսով, շոկային երաժշտական ​​գործիքների մեծ մասը պատկանում է իդիոֆոններին, բացառությամբ թաղանթավոր թմբուկների։